Klub Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej - PTTK w Dobrzyniu nad Wisłą

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze swoją działalność w Dobrzyniu nad Wisłą odnotowało już na początku lat pięćdziesiątych. Wtedy to powstały pierwsze koła PTTK w szkole, Gminnej Spółdzielni i ówczesnym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Początki działalności tych kół skromne, na miarę możliwości i doświadczenia. Dla młodzieży szkolnej dzięki skromnym dotacjom z GS Banku i Prezydium MRN organizowano wycieczki krajobrazowe, przeważnie do najbliższych miast (Włocławek, Płock, Ciechocinek, Toruń) - czasami do Warszawy lub Gdańska. Kiedy z czasem rozwinęła się w kraju sieć bazy noclegowej PTTK (stanice, hotele) - wycieczki młodzieży i pracowników zakładów pracy z rodzinami organizowano coraz częściej, ponieważ ceny usług noclegowych i żywienia w stanicach, hotelach i stołówkach prowadzonych przez PTTK były znacznie niższe niż gdzie indziej.

Z czasem "dochowaliśmy się" w Dobrzyniu kilku zaangażowanych społecznie działaczy PTTK, dobrych organizatorów imprez turystycznych, takich, jak: wycieczki, rajdy turystyczne, obozy wędrowne itp.

W tym miejscu wspomnieć należy chociażby dwóch z tych działaczy: pana Zenona Bigoszewskiego - nauczyciela, który przez wiele lat organizował dla młodzieży szkolnej i nie tylko różnego rodzaju rajdy piesze, rowerowe po Ziemi Dobrzyńskiej oraz szereg wycieczek i obozów wędrownych po Polsce, gdzie młodzież poznawała Ziemię Dobrzyńską, tę swoją małą ojczyznę, poznawała Polskę z jej pięknem, bogactwem kultury, a przy tym uczyła się historii swojego regionu i kraju, a drugim wieloletnim działaczem społecznym był pan Kazimierz Janecki - organizator wielu wycieczek turystyczno-krajoznawczych po kraju z czasem pełniący również funkcję pilota tych wycieczek.

Koniec lat siedemdziesiątych początek lat osiemdziesiątych zaznaczył się objawem stopniowego zanikania dobrze działających kół PTTK w Dobrzyniu nad Wisłą, aż do ich całkowitego upadku. Jeszcze tylko koło PTTK w niektórych szkołach podejmowały coraz bardziej ograniczoną względami finansowymi działalność turystyczną, aż w końcu i taka działalność ustała.

Ten stan marazmu trwał do połowy 1984 roku, kiedy to 16 lipca na zebraniu organizacyjno-założycielskiego garstka sympatyków, zapaleńców reaktywowała w Dobrzyniu nad Wisłą działalność Koła PTTK, obejmującego zasięgiem miasto Dobrzyń nad Wisłą i całą gminę.

Zarząd reaktywowanego Koła stanowili: Ryszard Bartoszewski - prezes, Mirosław Suski - skarbnik, Beata Pawska - kronikarz.

Działalność Koła systematycznie rozwijała się. Organizowano z roku na rok coraz więcej imprez takich, jak: rajdy piesze, rowerowe, motocyklowe, wycieczki krajoznawcze, zloty młodzieżowe, ogniska, biwaki, wyjazdy na imprezy PTTK itp. Działa w Kole sekcja fotograficzna i sekcja turystyczna.

Zaczęto organizować wystawy poświęcone turystyce i historii Ziemi Dobrzyńskiej oraz prelekcje utrzymane w tematyce. Do Koła przychodzić zaczęło coraz więcej osób, a po jego reorganizacji i przekształceniu się w Klub Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej PTTK - co nastąpiło 26 marca 1993 r. - szeregi Klubu zasiliło wiele osób zainteresowanych historią Dobrzynia i Ziemi Dobrzyńskiej.

Klub Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej z powodzeniem kontynuuje w szerokiej gamie imprez działalność ówczesnego PTTK, a poza tym wzbogacił działalność o kilka nowych, atrakcyjnych form.

Nadal organizowane są rajdy turystyczne, wycieczki, biwaki, zloty młodzieżowe i wiele innych, różnych form imprez turystycznych rekreacyjnych, ale poza tym: urządzono i otwarto: "Salę historii m. Dobrzynia nad Wisłą" wzbogacając co roku ilość eksponatów od marca 1991 roku wydawana była skromna publikacja "Kartka z dziejów dobrzyńskich", z inicjatywy Koła PTTK od nr 1 do 70, od pewnego czasu przy dużym wkładzie organizacyjnym Klubu od 1986 roku organizowane są "Dni Dobrzynia nad Wisłą" - impreza z kilkudniowym bogatym repertuarem i szeroką ofertą kulturalną, sportową i rekreacyjną. Klub nasz jest współwydawcą już kilku wersji informatorów turystyczno-historycznych o Dobrzyniu i Ziemi Dobrzyńskiej oraz publikacji o półwiecznej historii Banku Spółdzielczego w Dobrzyniu nad Wisłą.

Organizujemy szereg wystaw okolicznościowych o bardzo zróżnicowanej tematyce. Odbywają się comiesięczne spotkania członków Klubu, na których poznają oni historię, kulturę, zwyczaje, obyczaje i obrzędowość z Dobrzynia i Ziemi Dobrzyńskiej. W wielości i różnorodności tematów, każdy z uczestników tych spotkań znajduje dla siebie coś ciekawego, interesującego, dotąd nieznanego lub mało znanego.

Organizowane są bardzo ciekawe spotkania z historykami, pisarzami, malarzami, poetami i wieloma innymi ze sfer kultury.

Od 1996 roku Klub wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy organizuje corocznie "Świąteczne Noworoczne Koncerty", na których wręczane są symboliczne nagrody im. Adama Adamandego Kochańskiego zasłużonym dla Dobrzynia i Ziemi Dobrzyńskiej, którzy swą pracą i wszelką działalnością społeczną, gospodarczą i kulturalną przyczyniają się do ubogacenia tej Ziemi i tej tradycji.

Klub nasz wraz z Dobrzyńskim Oddziałem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Rypinie oraz Towarzystwem Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie był współinicjatorem powstania Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. W skład Komitetu organizacyjnego - odbytego po 430-tu latach przerwy - Sejmiku Gmin Ziemi Dobrzyńskiej z naszego Klubu weszli i wnieśli tam wiele pracy: Ryszard Bartoszewski, Jerzy Kalinowski, Zenon Bigoszewski i Grzegorz Ryczkowski. Artykuł Pana Jerzego Kalinowskiego zamieszczony w "Słowie Dobrzyńskim" nr 100.

Klub Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej - PTTK w Dobrzyniu nad Wisłą był inicjatorem i częściowo realizatorem następujących przedsięwzięć:

Klub wydał następujące pozycje:

Funkcje prezesa zarządu od momentu powstania Klubu Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej pełni Paweł Śliwiński, zastępcą prezesa jest Ryszard Bartoszewski, skarbnikiem - Zbigniew Koprowski, a kustoszem muzeum - Grzegorz Ryczkowski.