O Oddziale Kujawskim PTTK we Włocławku

Protokół założycielski Oddziału i historia

Władze Oddziału Kujawskiego PTTK

W dniu 11 marca 2017 r. na Zjeździe Sprawozdawczo -Wyborczym Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku został wybrany Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna Oddziału w następującym składzie :

Skład Zarządu Oddziału Kujawskiego PTTK

Komisja Rewizyjna Oddziału

W Zarządzie Oddziału Kujawskiego PTTK reprezentowani są przedstawiciele różnych dziedzin turystyki kwalifikowanej: kajakowej, pieszej, kolarskiej, a także przewodnicy i krajoznawcy.