O Oddziale Kujawskim PTTK we Włocławku

Protokół założycielski Oddziału i historia

Władze Oddziału Kujawskiego PTTK

Zarząd Oddziału wybrany na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym dnia 25.06.2022 r.

Skład Zarządu Oddziału Kujawskiego PTTK

Komisja Rewizyjna Oddziału

W Zarządzie Oddziału Kujawskiego PTTK reprezentowani są przedstawiciele różnych dziedzin turystyki kwalifikowanej: kajakowej, pieszej, kolarskiej, a także przewodnicy i krajoznawcy.