Koło Nauczycielskie przy Oddziale Kujawskim PTTK

Grupa nauczycieli, kontynuatorów tradycji turystycznej Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku, utworzyła w 2006 roku Nauczycielskie Koło PTTK przy Oddziale Kujawskim PTTK we Włocławku.
Realizując określone statutem cele i zadania PTTK w szczególności:

W działalności koła należy zwrócić uwagę na przygotowywanie i organizację wycieczek szkoleniowych krajoznawczych krajowych i zagranicznych oraz wyjazdy dla członków PTTK na spektakle teatralne i operowe.