Szlak czarny "Martyrologii"

Włocławek - Pińczata - Warząchewka - Józefowo - Wieniec Zdrój - Włocławek 35,4 km

0,0
Dworzec PKP/PKS, ul. Okrzei. Idziemy obok postoju taksówek równolegle do torów kolejowych w kierunku ulicy Spółdzielczej w którą skręcamy. Dalej ulicami: Wolności i Chopina wzdłuż ogrodzenia cmentarza. Dochodzimy do skrzyżowania Alei Kazimierza Wielkiego i Królowej Jadwigi. Idziemy prosto. Schodzimy w prawo z wiaduktu biegnącego nad torami kolejowymi.
3,0
Węzeł szlaków. Z lewej dochodzi szlak zielony "Południowy" Po prawej jezioro Czarne. Kąpielisko miejskie i plaża. Szlaki biegną wspólnie duktami leśnymi.
6,0
Po prawo od drogi leśnej (w zagajniku) Miejsce Pamięci Narodowej z okresu II wojny światowej. Dochodzimy do szaosy i skręcamy w lewo.
6,5
Jedwabna. Przekraczamy drogę krajową nr 1 (E 75). Dalej w prawo skos wchodzimy w drogę asfaltową prowadzącą do ośrodka wypoczynkowego "Wikaryjka".
7,9
Po lewej stronie położony nad brzegiem jeziora Wikaryjskiego wspomniany wcześniej ośrodek wypoczynkowy. Na wysokości budynku hotelowo-restauracyjnego skręcamy w prawo.
9,8
Widuń. Na szczycie wzniesienia po lewej stronie płyty nagrobne w miejscu masowego mordu dokonanego przez hitlerowców.
10,7
Zespół wydm porośniętych lasem sosnowym.
11,7
Grzmiąca. Miejsce masowego mordu dokonanego przez hitlerowców w 1939 r. Na miejscu cztery płyty nagrobne.
14,3
Obelisk ku czci ofiar faszyzmu zgładzonych w okolicznych lasach. Przekraczamy drogę krajową nr 1 (E 75). Przy szosie przystanek PKS.
16,1
Centrum śródleśnej wsi Warząchewka Polska.
17,0
Przejazd kolejowy. Po lewo perony stacji PKP Warząchewka Nowa aż do ściany lasu. Tu skręcamy w prawo.
20,5
Leśniczówka Dębice.
21,8
Michelin, dziś śródleśna dzielnica Włocławka. Idziemy ulicami Bluszczową i Kościelną do alei Jana Pawła II. Skręcamy w lewo i dochodzimy do ul. Pocztowej, gdzie skręcamy w prawo.
22,8
Skrzyżowanie dróg leśnych. Szlak prowadzi prosto w kierunku szosy z Włocławka do Brześcia Kujawskiego.
25,6
Idziemy nadal prosto aż do szosy. Tu skręcamy w lewo. Uwaga: Intensywny ruch pojazdów. Przekraczamy most na rzeczce Lubieńce. Po lewo przystanek PKS Józefowo i Zajazd Myśliwski.
26,6
Skraj lasu. Przy szosie pomnik ku czci pomordowanych w okresie II wojny światowej mieszkańców Brześcia Kujawskiego. Za pomnikiem na skraju lasu skręcamy w prawo. Idąc dalej prosto zagłębiamy się ponownie w las i duktami dochodzimy do zabudowań wsi Machnacz. Skręcamy w lewo.
29,1
Wieś Machnacz. W wąwozie skręcamy w prawo schodząc w dolinę rzeki Zgłowiączki.
29,6
Betonowy most na Zgłowiączce. idziemy nadal prosto drogą polną kilkaset metrów aż do skrzyżowania z szosą Włocławek - Osięciny.
30,0
Skrzyżowanie. Tu skręcamy w prawo do Wieńca Zdroju (obok przystanek MPK).
31,0
Uzdrowisko Wieniec. Przystanki PKS i MPK (linia nr 11).
31,4
Na wzniesieniu skrzyżowanie leśnych duktów prowadzących pod rynną zanikających jezior.
32,7
Niegdyś miejsce pozyskiwania borowiny dla uzdrowiska. Dalej szlak prowadzi w kierunku wschodnim drogą leśną.
33,8
Skrzyżowanie duktów leśnych. Wcześniej zagłębiamy się w las na około 50 m przechodząc obok zbiorowej mogiły - miejsca mordu z okresu okupacji hitlerowskiej.
34,3
Mazury Leśne. Bratnia mogiła - pomnik. Szlak przekracza szosę Włocławek - Osięciny (obok przystanek MPK linii nr 11).
34,3
Mazury Leśne. Bratnia mogiła - pomnik. Szlak przekracza szosę Włocławek - Osięciny (obok przystanek MPK linii nr 11).
35,4
Włocławek, kompleks budynków szpitalnych. Przystanek PKS i pętla MPK. Koniec szlaku.