Szlak zielony "Etnograficzny"

Lubień Kujawski - Wiktorowo 10,7 km

0,0
Lubień Kujawski. Początek szlaku na dworcu PKS.
0,5
dochodzimy do kompleksu szkolnego mieszczącego Szkołę Podstawową o Gimnazjum. Szlak skręca w prawo i wiedzie nad brzeg zbiornika wodnego, po prawej cmentarz parafialny.
1,5
Kaczawka, ścieżką po górkę do drogi polnej(skręcamy w lewo), po ok. 20m na rozdrożu,ponownie skręcamy w lewo.
2,5
dochodzimy do drogi asfaltowej, szosą w prawo ok. 200 m.
3,3
Lisianki. W wąwozie węzeł szlaków (koniec szlaku czarnego łącznikowego o dł. 1,5 km prowadzącego ze stacji PKP Kaliska Kujawskie). Po wyjściu z jaru zabudowania wsi Krzewie.
5,8
dochodzimy do drogi asfaltowej,skręcamy w lewo w drogę polną prowadzącą do miejscowości Nowy Młyn.
6,3
Skraj lasu. Zmieniamy kierunek na wschodni, po kilkunastu metrach skręcamy w lewo w przecinkę leśną. Idąc w kierunku północnym wzdłuż rzeczki Lubienki dochodzimy do wsi Kłóbka.
7,5
przy skrzyżowaniu dróg asfaltowych krzyż. Obok budynek Szkoły Podstawowej.Skręcamy w lewo do centrum wsi, po prawej kościół parafialny.
8,0
po lewej stronie za mostkiem betonowym tuż przy drodze Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce.
8,3
szosą dochodzimy do jeziora Radzikowo widocznego po lewej stronie. Skręcamy w drogę polną w prawo i idziemy w kierunku północnym.
9,3
droga polna zmienia się w żużlową i prowadzi do wsi Wiktorowo.
10,5
szlak wiedzie wśród zabudowań wsi w kierunku torów kolejowych widocznych po lewej stronie.
10,7
przejazd kolejowy. Stacja PKP Wiktorowo. Koniec szlaku